Inhoud: de individuele coaching richt zich op de inzetbaarheid van medewerkers binnen organisaties, om een balans te realiseren in de wederzijdse belangen. Klantgericht werken en het zelf nemen van verantwoordelijkheid voor arbeidsinhoud als ook voor het eigen welzijn komt aan bod.

Resultaat: er wordt gewerkt aan een adequate professionele houding t.o.v. werk en de werkgever.

Voor wie: medewerkers die ondersteuning willen in de werksituatie en/of privé.

Duur: afhankelijk van de situatie zijn de meeste medewerkers in 5 tot 8 gesprekken weer op een doelmatig spoor.