‘Een introductie in de maatwerkregeling’

In deze training leert u hoe u de regie neemt als het gaat om het voorkomen en terugdringen van verzuim. Ook leert u hoe u het (verzuim) gedrag positief kunt beïnvloeden, in gesprek blijft met uw medewerker en samen blijft praten in mogelijkheden.

Inhoud:
In de training behandelen we de volgende onderwerpen:

  • Wat houdt het eigen regie model in?;

  • Wet Verbetering Poortwachter;

  • Rollen van medewerker, leidinggevenden, P&O, bedrijfsarts en andere specialisten;

  • Verzuimgesprekken;

  • Casuïstiek bespreken.

Resultaat:
Na de training kent u de theorie van het eigen regie-model en de Wet Verbetering Poortwachter.

U heeft helder welke rollen nodig zijn en wie die kan vervullen in uw bedrijf.
Heeft u handvatten om het (verzuim) gedrag van medewerkers te beïnvloeden. U leert omgaan met verschillende verzuimgesprekken en u heeft  uw eigen cases kunnen inbrengen en bespreken. Na de training heeft u kennis van zaken als het gaat om uw mogelijkheden, arbeidsgerelateerdezorg en het eigen regie-model.

Voor wie:
Leidinggevenden, P&O ers en Arbo-functionarissen die werken met het eigen regie-model.

Duur:
3,5 uur

Locatie:
Op onze trainingslocatie in Arnhem of bij uw bedrijf

Investering: Deze zijn afhankelijk van aantal deelnemers, uw inhoudelijke wensen, de locatie en andere randvoorwaarden. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.