Disclaimer ar-gon.nl

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de eigenaar van de website;
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook.
 1. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina’s van deze website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 2. De content van deze webpagina’s is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van schade die is of dreigt te ontstaan door mogelijke onjuistheden van het getoonde of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 3. De eigenaar verschaft de inhoud van de webpagina’s in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 4. De eigenaar mag de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 5. Behoudens deze disclaimer, is de eigenaar niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina’s gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina’s verzendt.
 7. De eigenaar behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina’s te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina’s zijn aangeboden, gebruik te maken.
 8. In aansluiting daarop kan de eigenaar de toegang tot de webpagina’s monitoren.
 9. U zal de eigenaar, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina’s, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Versie 1, januari 2024