Klachtenregeling

/Klachtenregeling
Klachtenregeling2018-03-09T11:11:55+00:00

ArGon Groep streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud van de dienstverlening, bereikbaarheid, snelheid van werken en goede informatievoorziening een grote rol. Bent u desondanks niet tevreden over onze dienstverlening, laat ons dit weten. ArGon Groep beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat we onze klanten beter kunnen adviseren en ondersteunen.

Om u te verzekeren van een goede afhandeling van de klacht heeft ArGon Groep een duidelijke klachtprocedure. We vinden het belangrijk dat uw visie op de klacht gehoord wordt en dat klachten binnen 6 weken afgehandeld zijn. Onvrede met een advies van de bedrijfsarts om het werk (gedeeltelijk) te hervatten valt niet onder de klachtprocedure. Daarvoor is, onder bepaalde voorwaarden (zie www.uwv.nl), de procedure “deskundigenoordeel” bedoeld.

  • U kunt uw klacht op verschillende wijzen indienen; zowel op de website, telefonisch, mondeling als schriftelijk. Onze voorkeur gaat uit naar een klacht via de website omdat uw tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling en niet een eventuele interpretatie van de klacht door een medewerker. U stuurt deze klacht aan ArGon Groep, t.a.v. directie, Jansbuitensingel 20, 6811 AD Arnhem of u vult het klachtenformulier in op de website. Wanneer deze klacht geheime en/of medische informatie bevat, geef dan op de enveloppe aan “vertrouwelijk”. Deze worden dan uitsluitend door de medisch directeur gelezen en behandeld. Binnen 2 dagen ontvangt u van ArGon Groep een schriftelijke ontvangstbevestiging.
  • De klacht wordt onderzocht door de directie en kwaliteitscoördinator, die in de meeste gevallen voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt binnen ArGon Groep gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.
  • ArGon Groep kan besluiten om uw klacht te laten behandelen door een externe partij. Hiertoe kunnen wij besluiten indien wij van mening zijn dat dit bijdraagt aan een onpartijdige behandeling van uw klacht.
  • Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties ArGon Groep zal aanbrengen. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.