ArGon Groep is aangesloten bij de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion. Wanneer er gegronde twijfels zijn over het advies van de bedrijfsarts, kan er een second opinion aangevraagd worden bij de eerste bedrijfsarts. In de beslishulp van de LPBSO vindt u in welke gevallen er procedureel sprake is van een second opinion en wanneer niet.

De second opinion zal samen met de eerste bedrijfsarts worden aangevraagd. Een andere bedrijfsarts, niet werkzaam bij dezelfde arbodienst, geeft vervolgens een zelfstandig advies, voorzien van een onderbouwing. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

De werknemer kan er voor kiezen of de second opinion met de eerste bedrijfsarts wordt besproken. Door de second opinion met de eerste bedrijfsarts te bespreken kan de eerste bedrijfsarts bepalen of hij zijn eerdere advies aanpast.

Hoe een second opinion verloopt kunt u hier vinden. De re-integratie activiteiten staan tijdens de second opinion niet stil. Het advies van de eerste bedrijfsarts blijft staan.