‘Doortastend en onafhankelijk’

Arbeidsdeskundig onderzoek is een belangrijk onderdeel van het poortwachterproces. Ook kan onze arbeidsdeskundige uw langlopende dossiers screenen om te beoordelen of de aanwezige arbeidsmogelijkheden worden benut, of u misschien re-integratiekansen mist en wordt er gekeken of u alle stappen van de Wet Poortwachter heeft doorlopen.

De arbeidsdeskundigen waarmee ArGon Groep samenwerkt zijn allen register-arbeidsdeskundigen en vakkundig als het gaat om sociale, juridische, financiele en maatschappelijke aspecten van re-integratie.

Onze arbeidsdeskundigen:

  • schakelt u in voor een arbeidsdeskundig onderzoek

  • begeleiden bij re-integratie spoor 1

  • beoordelen (langlopende) dossiers, in kader van Wet Poortwachter

  • adviseren bij wetstechnische vragen die te maken hebben met de Ziektewet

  • bepalen de loonwaarde van aangepaste werkzaamheden