‘Medewerker als leverancier’

De bedrijfsmaatschappelijk werkers van ArGon Groep zijn gericht op het activeren van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers in het zelf nemen van verantwoordelijkheid voor de afgesproken arbeidsinhoud alswel voor eigen welzijn. Tijdens de coaching wordt gewerkt aan het aanleren van competenties waarmee op een professionele, loyale en energieke wijze de doelen kunnen worden bereikt. De medewerker zal vaardigheden ontwikkelen om de doelstelling en opdracht van de werkgever helder te krijgen.

Een opdracht die naar tevredenheid is vervuld brengt energie en vertrouwen voor de medewerker, brengt een betere sfeer in de organisatie, continuiteit en winst voor u als werkgever.

Ook bedrijfsmaatschappelijk werk is maatwerk, samen met u worden de doelstellingen van de begeleiding vastgesteld. De succesfactor is mede hiervan afhankelijk. De meeste medewerkers zijn in 5 tot 8 gesprekken weer op een doelmatig spoor.

een veel gehoorde reactie is:

“Dit had ik veel eerder moeten doen”!

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem contact met ons op, wij brengen u graag in contact met de bedrijfsmaatschappelijk werker in uw regio.