De vertrouwenspersoon zorgt voor de emotionele opvang, ondersteuning en begeleiding van medewerkers die het slachtoffer zijn van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Onder PSA wordt verstaan pesten, treiteren, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en discriminatie. De onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid is bij de vertrouwenspersoon gewaarborgd. De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met de informatie van de medewerkers en heeft geheimhoudingsplicht.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem contact met ons op, wij brengen u graag in contact met de vertrouwenspersoon in uw regio.