‘Gezondheid: drijvende kracht van uw organisatie.’

Bij preventie kijkt ArGon Groep verder dan de fysieke gezondheid van medewerkers. Wij kijken ook naar de werk-privé-balans, motivatie en commitment, vakkennis en vaardigheden. Werken aan duurzame inzetbaarheid en preventie: dat vinden wij de kern van arbeidsgerelateerde zorg. Beleid dat specifiek gericht is op gezondheid, veiligheid, loopbaanontwikkeling en vitaliteit (en de borging van dat beleid) zorgt voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers en vitale organisaties. Daarbij pleiten wij voor structurele en systematische aandacht voor de gezondheid van medewerkers. Gezondheidsmanagement zou integraal onderdeel moeten zijn van uw totale bedrijfsbeleid.

Wilt u medewerkers langer en productief aan het werk houden? Dan helpt ArGon Groep u met preventie- en vitaliteitsoplossingen. Op basis van de gegevens van uw organisatie en branche kijken we –met u- welke preventieve maatregelen binnen uw organisatie aan de orde zijn. U kunt hierbij denken aan interventies die voor verbetering zorgen op individueel én op groepsniveau.

Dat kan bijvoorbeeld door:

‘Wij maken uw organisatie gezonder!’

Een vitale organisatie met fitte medewerkers is een aantrekkelijke werkgever. Bij organisaties met een goed vialiteitsmanagement zien we dat de betrokkenheid van medewerkers hoog is, het verzuim en verloop laag is en dat mensen met plezier werken. Een vitale organisatie is een gezonde organisatie.

Voor een volledig overzicht van alle interventies en specialisten die wij aan kunnen bieden in verband met preventie en vitaliteit, neemt u een kijkje bij onze providerboog.