“Veilig werken onder de juiste omstandigheden!”

De belangrijkste bijdrage van een arbeidshygiënist voor uw bedrijf is het voorkomen van gezondheidsproblemen.  Een arbeidshygiënist onderzoekt of medewerkers onder gezonde omstandigheden werken en adviseert over manieren waarop de werksituatie kan worden verbeterd.

Zo zoekt een arbeidshygiënist naar mogelijk belastende factoren in de werkomgeving van een medewerker, bijvoorbeeld blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek. Maar u kunt ook denken aan vraagstukken op het gebied van de openbare orde en milieu.

Een hogerveiligheidskundige zorgt voor de coördinatie in de uitvoering van het veiligheidsbeleid.  Hij is daarmee de verbindende factor tussen veiligheidsdisciplines.