“Het startpunt voor goede arbo-zorg!”

De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E ) is het startpunt voor goede arbo-zorg. Een RI&E is een inventarisatie van de risico’s in een bedrijf als het gaat om de veiligheid, de gezondheid en de psychosociale arbeidsbelasting. In de RI&E wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee medewerkers aan het gevaar worden blootgesteld. In een risico-inventarisatie en -evaluatie moet een Plan van Aanpak (PVA) worden opgenomen waarin is aangegeven welke maatregelen de werkgever gaat nemen naar aanleiding van de geconstateerde risico’s en binnen welke termijn deze worden genomen.

ArGon Groep ondersteunt u bij uitvoering, toetsing en het actueel houden van de RI&E en bij het uitvoeren van het plan van aanpak. De vaste bedrijfsarts is actief betrokken en speelt hierbij een centrale rol. Daarnaast is een grote rol weggelegd voor de preventiemedewerker van uw organisatie. Het is voor ieder organisatie verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen. De OR of personeelsvertegenwoordiging heeft stemmingsrecht bij het aanstellen van een preventiemedewerker. Wilt u graag uw wensen omtrent RI&E met ons bespreken, neemt u dan contact met ons op.

Wij verzorgen ook een opleiding tot preventiemedewerker. Heeft u interesse in een andere training of opleiding? Bekijk dan hier ons volledige aanbod.