“Veilig en gezond werken!”

Er zijn verschillende soorten werkplekonderzoeken.

Op elke werkplek en in elke situatie brengen werkzaamheden fysieke belasting met zich mee. Tillen, duwen, trekken, houdingen of repeterende bewegingen kunnen in enkele gevallen leiden tot lichamelijke klachten.

Een werkplekonderzoek kan bij uitstek daarom ook preventief worden ingezet om te voorkomen dat er klachten ontstaan die voortkomen uit de omstandigheden op de werkplek. In elke situatie en op elke werkplek kan een preventief werkplekonderzoek worden uitgevoerd denk hierbij aan beeldschermwerk, zwaar lichamelijk werk of het welzijn. U krijgt altijd helder en praktische adviezen om uw werksituatie en werkplek te verbeteren.

Arbeidsdeskundig onderzoek richt zich op het bepalen van de arbeidsbelasting. Bepalen of er mogelijkheden zijn om te re-integreren op de eigen werkplek, welke aanpassingen er eventueel voor nodig zijn. Ook kan worden gekeken naar mogelijkheden om op een andere werkplek binnen de organisatie te re-integreren, of in passend werk buiten de eigen organisatie.